En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Tema: Vägen till livet.
Predikan: Rikard Roitto.
Vi får också lyssna till Bromma kyrkokör.

Dessutom: Söndagsklubb.
Efter gudstjänsten: Kyrkkaffe.
Efter kyrkkaffet: Församlingsmöte.