En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Under våren har vi BÖN som temat på våra nattvardsgudstjänster.

Folke Pettersson predikar och det bjuds på Kyrkfika efter gudstjänsten.