En växande gemenskap med Gud och varandra

Samling om bön och förbön

Tre samlingar om bön och förbön.
Torsdag 14 mars kl 18:30, tisdag 26 mars kl. 18:30, söndag 7 april efter gudstjänsten, ca kl. 13:00. Samlingarna är ca 2 timmar långa.

Den första samlingen har temat ”Förbön – min erfarenhet”, och vi delar personligt om vad bön och förbön betyder och har betytt för oss var och en. Tanken är att denna samling ska hjälpa oss att se vår utgångspunkt, för att börja där vi är.
Den andra samlingen blir en inspirationskväll om bön och förbön med Gita Andersson och Staffan Stadell. Varför är bön så avgörande? Hur kan vi stärka församlingens gemensamma bön? Hur vårda och utveckla den personliga förbönstjänsten? Gita Andersson och Staffan Stadell är inspiratörer inom Helhet genom Kristus och präster i Svenska kyrkan. Gita arbetar nu i S:ta Clara.
Den tredje samlingen blir en uppföljning av de tidigare två, där vi talar om hur vi vill utveckla förbönen i vår församling.
Mikael Cronhjort håller samman dessa samlingar.