En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Under våren har vi BÖN som temat på våra nattvardsgudstjänster.

Folke Pettersson predikar och det bjuds på Kyrkfika efter gudstjänsten.

Eftersom det är Sportlov så är det ingen Söndagsklubb.