En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Medverkande: Folke Pettersson, Ann Westblom, Ulrika Sundbom.

Dessutom: Teens, Kyrkfika.

Obs! Församlingens årsmöte efter Kyrkfikat.