En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Medverkande: Christer Daelander, Anna Forsberg, Johanna Boije. Söndagsklubb. Teens. Kyrkfika.