En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Medverkande: Elin Harrysson, Helene Bergman, Tomas Sundbom, Ulrika Sundbom, kören Soulful Voices Kids under ledning av Johanna Gard.
Kyrkfika. Utflykt efter gudstjänsten.