En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Britta Bolmenäs predikar.
Kyrkfika.