En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Klas Eriksson predikar.
Utblick. Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.
Kyrkkaffe.