En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Hélène Boëthius, Musik: Richard Donselius.
Välkomnande av nya medlemmar.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika.

13.00 Bönesamling i andaktsrummet