En växande gemenskap med Gud och varandra

Guds helande närvaro

Lördag 1 april får vi besök av Staffan Stadell som kommer att leda denna dag med temat Guds helande närvaro – om att upprättas som människa. Dagen börjar kl. 13.00 med undervisning och fika. Efter en enkel kvällsmat är det sedan en öppen samling med lovsång och förbön.