En växande gemenskap med Gud och varandra

Getsemaneafton

Vi träffas i församlingssalen där vi äter en enkel måltid och firar nattvard där vi sitter runt borden. Vi läser bibeln tillsammans, samtalar, sjunger och ber. Maten kostar 40 kr. Skulle du inte kunna betala det är du välkommen ändå.