En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Larsåke W Persson. Tema: Att se fram emot ett kärt möte.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.