En växande gemenskap med Gud och varandra

Adventsgudstjänst

O mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent!
Mats Backholm predikar. Adventskören medverkar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.