En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Larsåke W Persson. Tema: Himlen – ett underskattat resmål.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.