En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Helene Bergman, Tomas Sundbom, Elsa Cronhjort, Miriam Mondragon.
Kyrkkaffe.