En växande gemenskap med Gud och varandra

Ingen Öppen husgrupp

Vi hänvisar till förmiddagens bönesamling.