En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Tredje advent med JULSPEL!
Helene Bergman, Tomas Sundbom, Miriam Mondragon.
Global utblick. Terminsavslutning för Söndagsklubben. Kyrkfika.

13.00 Bönesamling