En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst, igen …

Gudstjänst med David Fouladi, Rose-Marie Engström, Joel Almroth m.fl.
Detta är en ”repris” på förmiddagens gudstjänst för att fler ska kunna delta.