En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Gudstjänst med Elin Harrysson.
Söndagsklubb.

Församlingsmöte efter gudstjänsten.