En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Gudstjänst med David Fouladi, Rose-Marie Engström, Joel Almroth m.fl.
Terminsstart för Söndagsklubben.
Du kan också välja att komma kl 17.00.