En växande gemenskap med Gud och varandra

Eftermiddagsgudstjänst med nattvard

”Jesu möte med Nikodemus” – David Fouladi predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.