En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

”Jesus möter Sackaios” – Elin Harrysson predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.