En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan med Elin Harrysson.
Denna gudstjänst kan du också delta i via Facebook.