En växande gemenskap med Gud och varandra

Ingen gudstjänst

Ingen gudstjänst denna söndag. Besök gärna någon annan kyrka t.ex. Abrahamsbergskyrkan.