En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Mats Backholm. Tema: ”Bön – Att leva i Närvaron”.
Kören Samklang medverkar.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Obs! Församlingsmöte efter kyrkkaffet.