En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten!