En växande gemenskap med Gud och varandra

BÖN – att leva i närvaron

En förmiddag om erfarenheten av Guds helande närvaro i en existens som också präglas av stress och splittring.
Mats Backholm delar reflektioner och erfarenheter från sitt liv.
Det blir utrymme för stillhet, bön, eftertanke och att vara i Närvaron.
Uppföljande gudstjänst på söndagen.