En växande gemenskap med Gud och varandra

2:a advent – Gudstjänst med nattvard och dop

Medverkande: Hampus Flyman, Bertil Forsberg, Johanna Boije.

Söndagsklubb, Teens, Kyrkfika.