En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsråd

På församlingsråd läser vi bibeln, samtalar och ber. Den här gången är fokus för samtalet våra ledord bön, förbön och gemenskap. Vi inleder med smörgåsfika kl. 9.30 och avslutar samlingen senast kl. 12. Alla intresserade är välkomna.