En växande gemenskap med Gud och varandra

1:a advent – Gudstjänst

Gudstjänst med Adventskören under ledning av Lillemor Zielinski.

Övriga medverkande: Elin Harrysson, Ann Westblom, Ulrika Sundbom.
Söndagsklubb, Kyrkfika.