En växande gemenskap med Gud och varandra

Eftermiddagsgudstjänst med nattvard

Predikan: Karin Andersson. Kyrkkaffe.