En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk nyårsgudstjänst i Bromma kyrka

Präst: Niklas Hegenbart, Musiker: Majda Burstedt