En växande gemenskap med Gud och varandra

Eftermiddagsgudstjänst med nattvard

2:a advent – Guds rike är nära. David Fouladi predikar. Besök av församlingens missionär, Tilda Jönsson. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.