En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

1:a advent – Ett nådens år. Elin Harrysson predikar. Adventskören sjunger. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.