En växande gemenskap med Gud och varandra

Bön och lovsång på nationaldagen

Nationaldagssamling.
10.00–12.00 Bön och lovsång
fika från 9.30.