En växande gemenskap med Gud och varandra

Adventsgudstjänst

Adventskör under ledning av Ulrika Sundbom.
Elin Harrysson predikar.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Adventsfika och söndagsklubbens julmarknad.