En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Välkommen att stanna kvar på församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.