En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med globalt tema

Christer Daelander, Mattias Brunander från Diakonia, m.fl.

Insamling till Diakonia

Söndagsklubb

Kyrkfika