En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 8 & 9 – Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla. Gottgjorde så långt som möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.