En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

William Overud, Joel Almroth, Margareth Harris.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika.