En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 6 & 7 – Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.