En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med globalt tema

Christer Daelander predikar och Miriam Winroth-Mondragon leder sång och musik i gudstjänsten som leds av Barbro Daelander.
Tema: Världens utmaning och Guds mission.

Insamling till internationella missionsarbetet.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika.