En växande gemenskap med Gud och varandra

Öppen husgrupp

Start 18.30 med enkelt fika, sedan läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber.
Ingen föranmälan krävs.