En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Live-sänd gudstjänst

Del 7 i predikoserien om TRONS GRUNDER ”Kyrkan – Kristi kropp på jorden”.
David Fouladi m.fl.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.

Smågruppsgudstjänst. Obs! anmälan

Vi firar gudstjänst i smågrupper på max 8 personer. Delta digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan. Är du intresserad så är det viktigt att du anmäler dig till info@kvibro.se senast fredag. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och om det är någon av tiderna som inte fungerar för dig.
De digitala gudstjänsterna är kl. 11.00 och de fysiska kl. 11.00 och 17.00.
Digital söndagsklubb kl. 11.00.

OBS! ingen öppen kyrka denna söndag.

Lyssna