En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst

”Jesu möte med den besatte mannen” – Elin Harrysson predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.

Pre-Teens och Teens

Kl. 17-18.30 träffas Pre-Teens, för dig som är 10-12 år och kl. 19-22 träffas Teens, för dig som är 13-19 år.

Gudstjänst

”Jesus och kvinnan vid brunnen” – Klas Eriksson. Kyrkkaffe efteråt. Ingen söndagsklubb denna söndag.

Eftermiddagsgudstjänst med nattvard

”En synagogsföreståndares dotter uppväcks” – Elin Harrysson predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.

Lyssna