En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Smågruppsgudstjänst (föranmälan)

Vi firar gudstjänst i smågrupper. Delta kl. 11.00 digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan. Kl 17.00 är det sinnesrogudstjänst i smågrupper.
Anmäl dig till info@kvibro.se senast fredag. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och vilken tid du vill vara med.
Söndagsklubb utomhus kl. 11.00.

Digitalt församlingsråd

Vi fortsätter arbetet med Riktning 2025 och samtalar vår egen bild av nuläget och längtan inför framtiden.
Delta lördag 24 april kl 10.00 eller onsdag 28 april kl 18.00.
Anmäl dig till info@kvibro.se så får du en länk till mötet.

Live-sänd gudstjänst

Globala rådet håller i denna gudstjänst som har tema Vägen till livet.
Ulrika Sundbom leder sång och musik.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.

Digitalt församlingsråd

Vi fortsätter arbetet med Riktning 2025 och samtalar vår egen bild av nuläget och längtan inför framtiden.
Delta lördag 24 april kl 10.00 eller onsdag 28 april kl 18.00.
Anmäl dig till info@kvibro.se så får du en länk till mötet.

Lyssna