En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst med alla åldrar och Utflykt

David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom leder denna gudstjänst där vi vill att alla ska känna sig välkommen, oavsett ålder. Efter gudstjänsten blir det ”Utflykt med alla åldrar” och kyrkkaffe för den som vill stanna kvar.

Sinnesrogudstjänst

Kvällens tema är Glädje. Observera att det Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 16 och att det blir fika efteråt (inte innan som tidigare).

Hemmakväll i kyrkan

Vi äter, pratar och umgås i varm gemenskap. Kostnad 50 kr för maten. Kvällen avslutas med en andakt i kyrkan för den som vill. OBS! Vi ber dig att stanna hemma om du inte känner dig fullt frisk.

Gudstjänst

”Jesus möter den blinde Bartimaios” – Elin Harrysson predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.

Lyssna