En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Smågruppsgudstjänster (föranmälan)

Vi firar gudstjänst i smågrupper. Delta kl. 11.00 digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan.
Kl 17.00 är det sinnesrogudstjänst i smågrupper.
Anmäl dig till info@kvibro.se senast fredag. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och vilken tid du vill vara med.

Söndagsklubb utomhus. Samling utanför kyrkan kl. 11.00.

Gudstjänst

Mer information kommer …

Utflykt med alla åldrar

Efter gudstjänst med alla åldrar. Samling på parkeringen vid Bromma Folkhögskola. Därifrån promenad till ängen vid Judarn där vi grillar och leker.

Lyssna