En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Hemmakväll i kyrkan

Mat, prat och gemenskap. Kostnad 50 kr. Begränsat antal, anmälan till info@kvibro.se.

Live-sänd gudstjänst

Introduktion av temat TRONS GRUNDER, som utgår från trosbekännelsen. Elin Harrysson, Gudrun Jerresand, Rose-Marie Engströn, Joel Almroth m.fl. Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.

Årsmöte Equmenia Brommaplan

Equmenia Brommaplan är församlingens barn- och ungdomsförening. Du som är medlem är förstås välkommen men också du som tycker det är viktigt att barn och unga har en plats i kyrkan och församlingen. Mötet genomförs digitalt. Motioner till årsmötet ska skickas in senast 24 januari. Handlingar såsom verksamhetsberättelse och medlemsstatistik skickas ut i förväg.

Ekonomimöte

Även i år inbjuder Bromma Baptistförsamling till ett ekonomimöte inför söndagens årsmöte. Handlingar och mer information kommer att skickas ut till alla medlemmar tillsammans med inbjudan till årsmötet.

Församlingens årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänsten.
Mötet kommer att hållas digitalt med möjlighet för några få att delta på på plats i kyrkan.

Lyssna