En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst med live-utsändning

Välkommen till kyrkan igen! Elin Harrysson predikar.
Denna gudstjänst kan du också delta i via Facebook.
Vi har plats för 50 deltagare. Om det kommer fler kan vi ordna en separat smågruppsgudstjänst.
När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra, håller rekommenderade avstånd och stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka.

Sommarhusgrupp

Sommarhusgrupp i kyrkan.
Vi samlas kl. 19.00, läser bibeln tillsammans, samtalar och ber.

Sommargudstjänst

Välkommen till sommargudstjänst med Elin Harrysson och Rose-Marie Engström.
Vi har plats för 50 deltagare. Om det kommer fler kan vi ordna en separat smågruppsgudstjänst.
När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra, håller rekommenderade avstånd och stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka.

Öppen kyrka

I sommar är kyrkan öppen under söndagseftermiddagarna mellan kl. 16 och 18.
Vi sjunger lovsång och ber mellan ca 16:15 och 17:30

Sommarhusgrupp

Sommarhusgrupp i kyrkan.
Vi samlas kl. 19.00, läser bibeln tillsammans, samtalar och ber.

Lyssna