En växande gemenskap med Gud och varandra

Gör tron någon skillnad?

ÖVERALLT PÅMINNS VI OM KRISTEN TRO.
Vi ser korset på kyrkors torn. I våra almanackor hittar vi de röda dagarna som firas till minne av någon biblisk händelse och våra politiker talar om kristna värderingar. Men gör tron någon
skillnad i människors liv och vardag? Eller är kristen tro bara en religiös bubbla? Ett andligt
intresse för några få?
Välkommen att följa med i vårens predikoserie som tar upp grunderna i kristen tro och hur tron kan göra skillnad i ditt liv!