En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargemenskap – Utomhusgudstjänst

Utomhusgudstjänst med Bertil Forsberg och David Fouladi m.fl.
Vi ses på innergården mellan Bromma Folkhögskola och EHS.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten. Var och en tar med sitt eget fika.
Ta gärna med något att sitta på och kanske något solskydd.