En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargemenskap – Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring på Lovön.
Meditativ vandring i långsam takt ca 4,5 km.
Samling 10.00 vid Kina slott i Drottningholmsparken.
Du kan ta buss till hållplats Kanton eller bil till P-plats på Kantongatan (obs, P-avgift).

Ledare: Bertil Forsberg och Karin Andersson
Sätt på dig bra skor och ta med vatten och egen matsäck.

Anmälan till info@kvibro.se senast 12 juli.
Vid ostadigt väder – läs på hemsidan eller Facebooksidan.