En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargemenskap – Sommarnattsmässa

Vi inleder våra gemenskapsdagar med en sommarnattsmässa med nattvard vid Bromma Folkhögskola.
Bertil Forsberg, David Fouladi, Hans Johansson m.fl.