En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargemenskap, dag 3

Utomhusgudstjänst med Bertil Forsberg, Elin Harrysson och Ulrika Sundbom.
Vi ses på innergården mellan Bromma Folkhögskola och EHS.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten. Var och en tar med sitt eget fika.
Ta gärna med något att sitta på och kanske något solskydd.